Vraag en antwoord

Op deze pagina vinden jullie een overzicht van vragen die vaak worden gesteld:

 

Indien je het antwoord op jouw vraag niet meteen kan terugvinden, kan je altijd rechtstreeks contact opnemen via kristina.boey@telenet.be of kan je je vraag stellen op dit forum.

www14

Hoe werkt een telepathisch gesprek met een dier?

Dieren (en ook mensen, trouwens) kunnen communiceren op basis van lichaamstaal en op basis van telepathische communicatie. Telepathische communicatie houdt in dat beelden, woorden, emoties, enz kunnen verstuurd en ontvangen worden. Je maakt contact met een dier door jouw en zijn energie op elkaar af te stemmen. Ikzelf maak contact op basis van een foto die het baasje me doorstuurt. Ik ga een gesprek aan, al dan niet rond de vragen die het baasje wil beantwoord zien. Het dier kan zo uitleg geven over het hoe of waarom van zijn gedrag, kan probleemsituaties ophelderen, of interessante boodschappen doorgeven voor ‘zijn’ mens.

Telepathisch contact kan natuurlijk ook wanneer het dier fysiek in de ruimte aanwezig is. Ikzelf verkies om via een foto (en dus op afstand) te werken, omdat dit alle mogelijke afleidingen van het dier (lichaamstaal) of van het baasje uitsluit, en het gesprek zo zuiver mogelijk kan verlopen.

Hoe lang duurt een telepathisch gesprek?

Wanneer je je openstelt om met een dier contact te maken, dan moet je er ook helemaal voor gaan. Het is niet zoals het er soms aan toe gaat in onze mensenwereld – eventjes enkele gerichte vragen stellen en zo snel mogelijk tot de kern van de zaak komen. Het dier kent mij ook niet, wat betekent dat ik mijzelf moet voorstellen (en vaak ook het dier geruststellen dat het baasje mij heeft gevraagd om dit te doen), en het dier op zijn gemak moet stellen voor het komende gesprek, dat het veilig is bij mij, dat het vrijuit kan spreken, enz.

Ik let ook niet echt op de tijd, in de zin dat ik het dier niet zal onderbreken omdat er een uur is verstreken. Ik ga ook geen gesprek zomaar abrupt afbreken: ik neem ruim de tijd om aan te geven dat ik graag het gesprek zou afronden en ik check of het dier hier ok mee is. Of het misschien graag nog iets kwijt wil. Een telepathisch gesprek neemt daardoor al snel heel wat tijd in beslag, zeker als de baasjes ook voor een volledig lijstje van 10 vragen hebben gezorgd. Soms heeft het dier veel te vertellen: sommige dieren zijn echte spraakwatervallen en weten van geen ophouden :).

Gemiddeld duurt een telepathisch gesprek daarom dus ongeveer 60 tot 90 minuten.

Hoe vraag je een telepathisch gesprek aan voor je dier?

 1. Stuur een mailtje naar kristina.boey@telenet.be
 2. Vermeld de naam van je dier en maak een lijstje met maximum 10 vragen die je aan het dier wil stellen
 3. Voeg in de bijlage van de email een duidelijke foto van het dier toe. Zorg ervoor dat
  • het dier ALLEEN op de foto staat (dus geen mensen of andere dieren erbij)
  • de ogen van het dier goed zichtbaar zijn (1 oog is voldoende)
  • de foto hoeft niet héél recent te zijn, maar ook niet ouder dan 5 jaar
 4. Zorg voor de overschrijving of storting (de normale prijs van een telepathisch gesprek bedraagt 45€).
 5. Hou rekening met een tijdspanne van maximum 2 weken tussen het moment waarop je je gesprek hebt aangevraagd, en het moment waarop ik jouw gesprek zal uitvoeren (dit moet immers ingepland worden).

Hoe krijg je feedback over het telepathisch gesprek met je dier?

Na het gesprek ontvang je een mail met de feedback van het gesprek, zodat je dit ook later nog rustig kan nalezen. Ik geef dan ook de verschillende antwoorden mee (in de eigen bewoordingen van je dier) die hij of zij heeft gegeven op jouw vragen. Vaak geven dieren ook wel wat eigen aanvullingen of kanttekeningen bij de onderwerpen die het baasje wil aansnijden, of bekijken ze de dingen helemaal anders dan je denkt. Soms hebben ze hun eigen agenda en willen ze specifiek over iets praten, wat misschien niet in het lijstje van het baasje stond. Natuurlijk ga ik dit dan ook mee nemen in het ‘verslag’ dat je achteraf per mail ontvangt.

Kan iedereen leren om telepathisch te communiceren met dieren?

Kortweg: ja!

Iedereen heeft als kind een ‘ingebouwde’ intuïtie en dus het talent om dit soort communicatie te voeren. Als kind doen we dit zelfs onbewust (denk maar aan ‘ingebeelde’ vriendjes of aan de manier waarop kleine kinderen spontaan en zonder woorden een diepe connectie kunnen maken met een dier). Door het opgroeien tot volwassene, wordt deze intuïtie als het ware naar de achtergrond gedrukt, omdat het doorgaans niet past in de aangeleerde principes en omgangsvormen van onze samenleving. Maar iedereen, en echt IEDEREEN, die zich voor dit soort intuïtieve communicatie open wil stellen, kan dit leren en onder de knie krijgen. In mijn tien jaar dat ik deze cursus geef, is er tot nog toe NIEMAND geweest die absoluut niets doorkrijgt of helemaal géén contact kan maken.

Mensen kunnen natuurlijk ook verschillen in de manier waarop ze die intuïtieve communicatie aangaan. De ene persoon krijgt makkelijker beelden door en de andere persoon hoort misschien vooral woorden. Bij de ene persoon komt het zéér snel en anderen moeten dan weer wat meer oefenen. Maar IEDEREEN kan contact maken met dieren. En ja, ook jij! 🙂

Elke regel heeft zo zijn uitzonderingen:

en ook in hier is dit niet anders. Er zijn twee soorten mensen waarbij het mogelijk is dat ze géén contact kunnen maken.

 1. Een puur, authentiek en oprecht geïnteresseerde persoon heeft sowieso de allerbeste kans om hierin succes te boeken. Wanneer echter een bepaald verdriet, trauma, of specifieke overweldigende emotie je in zijn greep heeft, dan kan het soms moeilijk zijn om je hiervan los te maken. Tijdens de cursus leren we hoe iedereen in meer of mindere mate bepaalde “barrières” heeft. Dit kan de intuïtieve communicatie met dieren bemoeilijken en gebeurt het niet zomaar spontaan. Door te werken aan jezelf, en je bewust te zijn van deze blokkades, ga je je steeds meer kunnen openstellen. Je zal ook steeds meer boodschappen doorkrijgen en beter worden in het telepathisch communiceren. Bij mensen waarbij deze blokkades zeer ernstig zijn (en vaak ook een hinder vormt in het dagdagelijkse leven), is het mogelijk dat er meer werk moet worden verricht. Het duurt dan wat langer eer je bij je echte zelf terug kan komen en je eigen intuïtieve kern kan aansnijden.
 2. Een tweede uitzondering op de regel betreft personen die absoluut niet openstaan voor dit onderwerp. Hier absoluut niet in geloven. Vaak keren deze personen zich af van allerlei spirituele gerelateerde onderwerpen zoals engelen, het hiernamaals, het universum, healing, .. Iedereen bewandelt zijn eigen pad. Indien deze mensen niet klaar zijn om dergelijke boodschappen van het universum te omarmen, zullen deze ‘non-believers’ geneigd zijn om het telepathisch communiceren met dieren te willen ‘ontleden’ of ‘testen’ of afdoen als non-waarheid. Het spreekt ook voor zich dat – omdat ze er niet echt voor openstaan – zij hier zeer weinig zullen bereiken.

Moet ik speciale gaven hebben of andere kennis om de cursus te kunnen volgen?

Je moet absoluut geen speciale gaven hebben. Er is ook geen enkele voorkennis vereist. 

De enige voorwaarde is (zie ook hierboven) dat je er voor openstaat. Vaak hebben mensen die interesse vertonen in deze cursus wel een voorliefde voor dieren (uiteraard). Vaak hebben ze ook al enige interesse in meer spirituele onderwerpen. Verstand van zaken zoals engelen, kaartleggen, de helende werking van edelstenen, reiki, meditatie, psychologie,.. enz, is absoluut geen vereiste. De cursus is zeer toegankelijk voor iedereen.

De cursus is voor een deel gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het onder de loep nemen van je eigen angsten, barrières of  blokkades, om meer tot jezelf te komen en je eigen kracht en intuïtie te ontwikkelen. Dus zolang je de deur hier binnenwandelt met een open en nieuwsgierige instelling, is alles dik in orde :).

Het spreekt voor zich dat je voor de vervolgcursus in intuïtieve communicatie met dieren wel de basiscursus moet volgen.

Ik zou graag de cursus intuïtieve communicatie met dieren volgen, maar ik durf niet goed.

Dan zit je hier op de juiste plaats 🙂

Als je al op deze website beland bent, dan heb je op zijn minst interesse in het onderwerp. Feit dat je de cursus graag zou volgen, betekent dat het je aanspreekt om met dieren te kunnen communiceren en een hele nieuwe wereld te ontdekken. Eén van de allergrootste en meest voorkomende barrières waardoor mensen zichzelf in de weg staan is angst. Dat geldt ook voor het kunnen telepathisch communiceren met dieren. Angst en schrik voor het onbekende, om te falen, of over wat anderen zouden kunnen denken, zijn dingen die ik héél erg vaak tegenkom in de cursus. Dat is net één van de barrières of blokkades waar we aan werken, om meer te ontdekken over waar je toe in staat bent! 

In deze cursus ben je altijd in het gezelschap van gelijkgestemde mensen. Je bevind je ook steeds in een veilige omgeving. Iedereen brengt bagage, hoop en angsten met zich mee en samen gaan we hier mee aan de slag!