Cursus spiritueel en intuïtief communiceren met dieren

Inleiding

Dieren schenken ons heel erg veel: ze geven ons geweldig mooie boodschappen en kunnen ons ook veel leren. Ze kunnen ons gedrag, ziektes en blokkades spiegelen om duidelijk te maken wat er mis is in ons leven en waar we kunnen aan werken om verder te groeien tot de beste versie van onszelf. Je kan hulp vragen aan een dieren-communicator of dierentolk om de specifieke boodschappen van jouw dieren te helpen ‘vertalen’. Maar je kan het ook zelf leren!

wwwIedereen kan namelijk telepathisch communiceren met dieren!
Iedereen heeft eigenlijk in min of meerdere mate telepathische gaven. Ooit al aan een bepaalde persoon gedacht die je al een tijdje niet meer hebt gezien, en niet veel later neemt net die persoon ‘toevallig’ contact met je op? Toeval bestaat niet. Alle dingen gebeuren om een reden, en dat déjà vue gevoel of dat specifieke ongelofelijke toeval, wel dàt is telepathie.

Telepathische communicatie gaat over het doorgeven en ontvangen van woorden, beelden, emoties, enz. Iedereen is in staat om op deze manier te communiceren (met dieren), zo lang je er maar echt voor open staat. Tevens kan je leren om hier beter in te worden door te gaan werken op blokkades en aangeleerde opvattingen die de intuïtieve communicatie momenteel blokkeren.

 

Inhoud van de cursus

In deze cursus spiritueel en intuïtief communiceren met dieren (basiscursus en vervolgcursus) zal je werken aan je eigen blokkades, het versterken van je intuïtie, inzicht krijgen in de spirituele wereld van de dieren en uiteraard ook het zelf leren telepathisch communiceren met dieren! Ben je klaar om de boodschappen van de dieren in jouw leven te horen?

De cursus duurt twee dagen en wordt steeds in beperkte groep gegeven (maximum 8 personen), zodat iedereen een optimale persoonlijke begeleiding kan krijgen. In deze cursus leer je ook over waar zij mee zitten en hoe je je eigen dieren kan helpen.

De basiscursus en de vervolgcursus nemen elk 2 dagen in beslag en zijn inclusief een certificaat en syllabus.

Je krijgt na de cursus toegang tot de besloten Facebook groep “spiritueel en intuïtief contact met dieren” zodat je steeds ervaringen kan uitwisselen, op de hoogte blijft van praktijkdagen en ander nieuws en elkaar kan steunen.

In de basiscursus komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Het bespreken van het bewustzijn van dieren
 • Versterk en ontwikkel je eigen intuïtie
 • Los je blokkades op en vind je eigen kracht
 • Dierenmeditatie en andere meditaties
 • Spiritueel en telepatisch contact maken met dieren
 • Bespreken van problemen met dieren
 • Communiceren op basis van foto’s en eigen dieren
 • De beginselen van bloesemtherapie bij dieren
 • Hoe dieren spiegelen en oefeningen om jezelf af te schermen
 • Hoe begin ik aan een telepatisch gesprek?
 • Ruimte voor persoonlijke vragen en begeleiding

In de vervolgcursus worden deze onderwerpen behandeld:

 • We gaan dieper  in op onze blokkades
 • Bespreken in meer detail wat je kan tegenkomen tijdens het communiceren
 • We hebben het over probleemgedrag, sterfgevallen, de mens naast het dier, vermiste dieren, enz
 • Het programmeren van een persoonlijk voorwerp om ons te helpen met het communiceren
 • Meditaties, waaronder een chakra meditatie
 • Leren “scannen” van het lichaam en lichamelijke problemen opsporen
 • Case uitwerken met de bijhorende therapie
 • Hoe aanvoelen of een dier overleden is of niet
 • Oefeningen omtrent het zenden en ontvangen van energie
 • Oefeningen met foto’s

Praktische zaken 

De volgende basiscursus gaat door op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2024

De volgende basiscursus gaat door op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2024 

Inschrijven kan via mail

BEPERKT AANTAL PLAATSEN !!

Een tijdstip voor de eerstkomende vervolgcursus is op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2024


Tijdstip
:
Elke dag van 10u tot 16/17u
Plaats: Hombeek (Mechelen)
Prijs: basiscursus 199€ – vervolgcursus 199€

Praktijkdag: Een extra oefendag voor deze cursus gaat door op:  (prijs: 20€)

*KWALITEITSGARANTIE*
Heb je na het volgen van BEIDE cursussen (basis + vervolg) nog steeds helemaal niets doorgekregen en geen contact kunnen maken en zit je volledig vast? Dan mag je de basis cursus VOLLEDIG GRATIS opnieuw volgen zodat we kunnen zien waar je vast komt te zitten en waar ik je precies kan helpen.

Betalingsinfo

Betalingen voor de cursus gebeuren voorlopig op de dag zelf.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag ” van de sluiting van de overeenkomst”.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant [Boey Kristina, Zepstraat 49, 2811 Hombeek, Gsm: 0495865449, mail: kristina.boey@telenet.be ] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Indien je na deze herroepingstermijn de cursus wenst te annuleren, wordt je voorschot gerecupereerd wanneer je voor een andere cursusdatum inschrijft. Kom je de dag zelf niet opdagen zonder verwittiging, dan kan je je voorschot jammer genoeg niet terug recupereren.

Rekeningnummer: BE09 6528 0156 6757          BIC: HBKABE22

LEES EERST ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID

-®stefboey (16 van 26) - kopie